Możliwości

Termomodernizacja

32 kg*
o tyle ograniczysz emisję pyłu PM10 rocznie
15 000 zł
maksymalna kwota dotacji

Instalacja solarna

5 kg*
o tyle ograniczysz emisję pyłu PM10 rocznie
5 000 zł
maksymalna kwota dotacji

* W stosunku do domu opalanego węglem, z piecem węglowym starego typu, gdzie spalanie wynosiło 7 ton węgla/rok, przy przeciętnej wartości opałowej węgla kamiennego  22 GJ/t. Emisję pyłu PM10 skonsultowano z mgr inż. Marianem Cenowskim z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Źródło obliczeń znajdziesz tutaj.

Patronat
pomysł
i realizacja