Kocioł na gaz płynny (LPG)

Kocioł na gaz płynny (LPG)

Jakość spalin powstałych ze spalania LPG jest zdecydowanie lepsza niż przy spalaniu węgla, dlatego jeśli mamy możliwość korzystania z kotła na gaz płynny (LPG), warto takie rozwiązanie wprowadzić. 
Podczas spalania LPG towarzyszy niski poziom emisji substancji zanieczyszczających atmosferę - węglowodorów (HC), tlenku azotu (NOx), cząstek stałych (PM) i tlenku węgla (CO). Wg danych Atlantic Consulting gaz generuje około 14% mniej związków węgla na kilowatogodzinę niż olej opałowy oraz 50% mniej niż węgiel.

71 Roczne zmniejszenie
emisji pyłu PM10 w kg*
korzyści
  • Możesz zmniejszyć emisję pyłu PM10
    o 71 kg* rocznie

Propan i LPG jest łatwo dostępny na rynku i można go kupować na różnych zasadach. Można podpisać taką umowę na dostarczanie gazu, że nie będzie potrzeby kupowania zbiornika. Można go wydzierżawić. Można płacić za całość dostawy gazu podczas tankowania, ale także wedle miesięcznego zużycia, określanego na podstawie wskazań licznika. To drugie rozwiązanie pozwala rozkładać koszty eksploatacji ogrzewania na cały rok.

6 000
dotacje

Kotły na gaz płynny (LPG) są objęte dotacją, maksymalna kwota dotacji jaką możesz otrzymać to 6 000 zł.

Więcej informacji możesz uzyskać telefonicznie pod numerem 32 43 92 013.
Regulamin przyznawania  dotacji wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji:

Sprawdź więcej

* W stosunku do domu opalanego węglem, z piecem węglowym starego typu, gdzie spalanie wynosiło 7 ton węgla/rok, przy przeciętnej wartości opałowej węgla kamiennego  22 GJ/t. Emisję pyłu PM10 skonsultowano z mgr inż. Marianem Cenowskim z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
Źródło obliczeń znajdziesz tutaj.

 

Oni już działają

Poznaj sylwetki rybniczan, którym na sercu leży świeże powietrze w naszym mieście.
Te osoby już zaangażowały się w przywrócenie błękitu nad miastem. Ty też możesz pomóc!

Zdzisław Maślak

sieć c.o.

Roczne koszty ogrzewania przed/po
2000 zł
1400 zł

Marian Kolenda

kocioł na gaz ziemny (GZ-50)

Roczne koszty ogrzewania przed/po
3500 zł
4000 zł
Patronat
pomysł
i realizacja