Instalacja solarna

Instalacja solarna

Systemy solarne mogą służyć do:

  • wytwarzanie energii elektrycznej (instalacja PV)
  • podgrzewania wody użytkowej
  • wspomagania instalacji centralnego ogrzewania
5 Roczne zmniejszenie
emisji pyłu PM10 w kg (dot. instalacji do podgrzewania c.w.u.)*
korzyści
  • Możesz wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby ok. 850 kWh/rok z 1 kWp mocy zainstalowanej w panelach PV
  • Twoje rachunki za energię elektryczną będą mniejsze
  • Możesz wytwarzać ciepło do pogrzewania wody użytkowej
  • Redukcja kosztów do 45% rocznego zapotrzebowania ciepła na podgrzanie wody użytkowej
  • Możesz zmniejszyć emisję pyłu PM10 o 5 kg* rocznie (pogrzewanie ciepłej wody użytkowej)
  • Brak emisji zanieczyszczeń w trakcie eksploatacji
  • Niewyczerpalne zasoby energii
5 000 zł dot. tylko instalacji PV
dotacje

Instalacja solarna
( tylko instalacja PV ) jest objęta dotacją, maksymalna kwota dotacji jaką możesz otrzymać to 5 000 zł.

 

Więcej informacji możesz uzyskać telefonicznie pod numerem 32 43 92 013.
Regulamin przyznawania  dotacji wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji:

Sprawdź więcej

* W stosunku do domu opalanego węglem, z piecem węglowym starego typu, gdzie spalanie wynosiło 7 ton węgla/rok, przy przeciętnej wartości opałowej węgla kamiennego  22 GJ/t. Emisję pyłu PM10 skonsultowano z mgr inż. Marianem Cenowskim z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
Źródło obliczeń znajdziesz tutaj.

 

Oni już działają

Poznaj sylwetki rybniczan, którym na sercu leży świeże powietrze w naszym mieście.
Te osoby już zaangażowały się w przywrócenie błękitu nad miastem. Ty też możesz pomóc!

Marian Kolenda

kocioł na gaz ziemny (GZ-50)

Roczne koszty ogrzewania przed/po
3500 zł
4000 zł

Krzysztof Popek

kocioł na gaz ziemny (GZ-50)

płyta
FRESH AIR PROJECT
Patronat
pomysł
i realizacja